Nyt fra...

91 Nyheder 3 Nyt fra...

Trivselsgrupper for børn og unge

Vi opretter grupper ud fra er følgende

- en af forældrene har en kronisk eller livstruende sygdom

- der er en syg eller handicappet søskende i hjemmet

- det drejer sig om lavt selvværd

12-11-2018 DE